Når misjonen blir visjonen

Hvem har sagt at visjonsarbeid er like tørt som knekkebrød i Sahara?

I leksikonet som står i bokhylla hos bestemor heter det at

En visjon kan defineres som et bilde av en fremtidig, ønsket tilstand. En visjon er altså en slags fremtidsdrøm.

Når en organisasjon av noe slag – la oss for eksempel si en kommune eller tre – skal finne et slikt felles mål, er arbeidet neppe forbundet med spesielt pulserende kreativitet. Vi snakker vel helst om en eller annen form for forprosjektskomité som setter seg ned rundt et bord, der en får i ansvar å skrive på ei tavle eller noe.

Kanskje går forslaget videre fra komiteen til en annen forprosjektsgruppe, som igjen legger fram et forslag til ei prosjektgruppe som består av de samme medlemmene som forprosjektgruppa. Så går prosjektgruppa en runde med innkomne forslag, før en ny komité kommer… Ja, du skjønner.

Vi i Nye Namsos gjør en litt annen vri. En ganske annerledes vri.

Bort med komiteer, småtamme kaffemøter og gullapp-bonanza. I stedet setter vi sammen ei lita gruppe som vi sender ut på tokt – og ber dem finne det beste fra de tre kommunene. Deretter bruker vi det de finner ut til å lage en ny visjon.

Resultatet både ser og hører du i dagene som kommer.

Vel møtt og vel bekomme!